אמצעי תרגול AIREX

כרית ומסלול שיווי משקל תוצרת AIREX! נמצאות בשימוש מכוני הפיזיותרפיה ברחבי הארץ, יכולתן בשיפור שיווי המשקל מוכחת לאורך שנים.