• קלה לשינוע
  • סוללת גיבוי
  • אפשרות לשקילת החולה במיטה
  • עיצוב אגרונומי