מוטות בודי-בנד לתרגול

מוטות בודי בנד לתרגול בדרגות קושי שונות (כל צבע דרגת קושי שונה).