eMotion Stair 600

מכשיר תרגול המדמה עלייה במדרגות תוצרת חברת eMotion הגרמנית. עיקר פעולת המכשיר על שרירי הגלוטאוס ומתאים למחלקות שיקום למיניהן. המכשיר תוכננן בקפידה לצרכים רפואיים והוא מאפשר עלייה חופשית או תוך אחיזה במעקה בטיחות. גובה מדרגה ומהירות הטיפוס במכשיר ניתנים להתאמה לכל מטופל ומטופל עפ"י יכולותיו ובאינקרימנטים מינימליים. למכשיר מחשב ראשי מתקדם המנטר את משקל המשתמש, הספק וקלוריות ועוד. הגדרת העבדוה תיתכן עפ"י התנגדות והספק.

  • מערכת בלימה HBS
  • ברירת הספק עבודה
  • משקל: 65 ק"ג
  • אורךXרוחבXגובה: 150X60X145 ס"מ
  • תירגול איזו-קינטי
  • בולם זעזועים
  • עומס מקסימלי: עד 200 ק"ג בתאם לדרישה
  • ת