VP4

פרוב לדופלר מדגם VP4 הדוגם בתדר 4 מגה-הרץ, בעל רגישות גבוהה. הפרוב מתאים למדידה במספר איזורים (עיין קטלוג) כדוגמת כלי דם פימורליים וצוואריים.