VP8

פרוב לדופלר מדגם VP8 הדוגם בתדר 8 מגה-הרץ, מתאים למדידת כלי דם פריפריאליים וכן כלי דם מסויידים. למשל ניתן לדגום באמצעותו את כלי הדם האולנאריים (גפה עליונה) ואת ורידי הקרסול (עיין מדריך).