Globus Diacare 5000

מכשיר נישא לטיפול דיאתרמי תוצרת חברת Globus איטליה. המכשיר פועל בשיטת Tecar-Therapy לעירור אנרגית חום ברקמה המטופלת. מוד רזיסטיבי ומוד קפסיטיבי מאפשרים התאמה לרקמות בעלות התנגדות שונה למעבר חום (למשל עצם או שריר).

  • בורר תדר שידור: 400,470,700,1000 קילו-הרץ
  • חימום לעידוד ספיגת קרם/תרופה
  • תוכניות מובנות
  • תצוגת צבע
  • עירור פולסטילי לבקרת חום