Phaco Universal Tips

בחר מבין 93 הטיפים האיכותיים מבית Medicel, שוויץ. טיפים בטכנולוגיית F Sonic מאפשר הסרה יעילה ומהירה של קטרקט תוך קירור ומניעת נזק קורניאלי. הטיפים על גרסאותיהם השונות- מעוקלים, ישרים, מחודדים, מתאימים למרבית מכשירי Phaco המוכרים כיום ובהם : AMO, J&J, Bausch, Nidek, Alcon, ניתנים להזמנה כחד פעמיים, קבועים, רב שימושיים ועוד.

  • רב שימושי או חד פעמי
  • גיאומטריה טיפ ישרה, עקמומית