Compatible Phaco Cassettes systems

קסטות תוצרת חברת Medicel השוויצרית. הקסטות מיועדות לפרוצדורות Phaco ווויטרקומיה ומתאימות למכשירים אשר כבר לא נתמכים בידיי היצרן המקורי ובכך מאריכות חייהם.

  • מתאים למכשירי Alcon Legacy
  • מתאים למכשירי Bausch&Lomb