Viscoject Easy

Viscoject Easy (או בגרסתו הקודמת Naviject) הינו מזרק IOL חד פעמי בעל התקן טעינת עדשות מונחה מסילות, המאפשר עבודה בתנאי תאורה חלשה. למזרק טיפ ביופילמי המקל על תהליך מיקום העדשה.

  • חד פעמי
  • התקן עזר טעינת ההעדשה במזרק
  • סטרילי
  • משפר עקומת למידה להרכבת העדשות הודות לטיפ viscoject ביופילמי