גומיות תרגול עם ידיות

גומיית תרגול עם ידיות המאפשרת ביצוע מגוון רחב של תרגילים לאימון פלג גוף עליון ותחתון (שרירי גפה) וכמו כן הגדלת טווח תנועת השריר.