Lojer Speed Pulley

מכשיר תרגול Speed Pulley תצרת חברת Lojer, פינלנד. המכשיר מאפשר פעולת פולי עם התנגדות לתנועה המשתנה בהתאם למהירות ההנפה, תוך קביעת אנקרימנטים קטנים למשקל ולתזוזה. פרט לכך, המכשיר מאפשר תרגול פולי "רגיל" ואולם ניתן לגוון בתרגילים המשתמשים בשתי ידיות אחיזה ורצועות ארוכות.

  • אפשרות לתחילת עבודה במשקל נמוך ושינוי עבודה לרצועה בודדת או שתיים
  • עבודת כח מתפרץ
  • 50\80\100 ק"ג
  • ארבע נקודות עיגון לקיר