Manual Transfer Aids by System RoMedic

מגוון אמצעי עזר ותמיכה לצורך ניוד ומיקום משתמשים מוגבלים, למשל: העברה מישיבה לעמידה ומשם לכסא השרותים. כלל הדגמים מיועדים להעברת המשתמש בידיי מטפל, שינוי תנוחה מישיבה לעמידה וכד'. המוצר מתאים למשתמשים בעלי חיוניות מוטורית מסויימת, כך שבעזרת המכשיר מתרגלים את שריריהם ובכל מקרה חגורה תומכת מבטיחה יציבות.

  • return 7500i- למשתמשים שמשקלם עד 150 ק"ג
  • Return 7400- לנמוכי קומה וילדים שמשקלם עד 150 ק"ג
  • Return 7600- למשתמשים גבוהים ולכבדי משקל (עד 205 ק"ג)
  • Turnsafe2- להיגוי קל במיוחד גם בחדרים קטנים
  • מאפשר למטפל העברה ללא מאמץ כנגד המשקל
  • קרבה למטופל
  • מגוון רחב של אביזרים לתרגול ותמיכה
  • קל מאוד לתפעול