enova Loupes

enova עובדת בשיתוף פעולה עם בתי חרושת המתקדמים בעולם, כדוגמת Oakley, ליצירת לופות מעולות המייצרות תמונה מוגדלת וחדה של איבר המטרה. הדגמים נבדלים ביניהם בעיצובם וכולם מתאמים לעבודה במקביל עם מערכות תאורת הראש של enova.