Woodway 4FRONT

הליכון כושר שנועד לדמות ריצה outdoor. בהקשר זה ההליכון יאפשר בריה בין אימון קלאסי, דינאמי ורזיסטיבי. המנגנון הדינאמי נתון ליכולת המפעיל בלבד ולמעה מעביר את מצב ההפעלה ל"ידני" כשחגורת ההליכון חופשית. מגנגנון התנגדותי מתאים לאימני Hiit. מחקרים מצביעים על יעילותו הרבה בצמצום נזק מפרקים ורקמות שמקורו בדר"כ בהיעדר מנגנון בלימת זעזועים אפקטיבי.

  • תחזוקה קלה
  • אורך חיים המגיע לפי עשרה מהליכון מתחרים
  • 50% חיסכון בחשמל
  • ההליכון הנפוץ במתקני הספורט המקצוענים בעולם
  • מהירות מירבית~20 קמ"ש
  • שיפוע: 15%
  • אורךXרוחבXגובה: 163X89X183 בס"מ