Woodway PRO

הליכון כושר המיועד לאתלטים מקצועניים ולגופי ספורט מקצועיים. ההליכון מאפשר עבודה בשיפוע 25%! חגורת הליכה רחבה נועדה לתרגול עבדוה רוחבית. ההליכון קיים גם בגרסת XL.

  • תרגול עבודה רוחבית
  • תרגול קפיצות
  • בקרת מהירות מתקדמת
  • מהירות עבודה גבוהה מהנורמה
  • שיפוע 25%
  • לאתלטים מקצועניים