Woodway MERCURY

מכשיר כושר המתאים למכוני כושר מקצועיים. המכישר תוכנן על מנת לאפשר את מלוא יתרונותיו של הליכון כושר, בתוספת חיסכון במקום המוכר כצורך בולט במועדוני הבריאות. ההליכון שקט במיוחד. יתרון בולט הוא הוא היעזר מכסה לחגורת הריצה, דבר המאפשר חופש תנועה ואימון גפיים טבעי.

  • ניטור פרמטרים מלא
  • משטח הלכון ללא מכסים על מנת להבטיח תנועה טבעית
  • מבנה צר לחיסכון במקום
  • אורך חיים יוצא דופן
  • תחזוקה קלה