• כדור בובט לפיזיותרפיה
  • כדור פיזיו 45 ס
  • כדור פיזיו 55 ס
  • כדור פיזיו 65 ס
  • כדור פיזיו 75 ס
  • כדור פיזיו 85 ס
  • כדור פיזיו 95 ס
  • כדור פיזיו 120 ס