Tecar Therapy

Globus Diacare 7000

מכשיר לטיפול דיאתרמי תוצרת חברת Globus, איטליה. המכשיר מעורר יצירת אנרגיה תרמית ברקמה וע"י כך רגנרציה והתחדשות. בעל שני מודים לטיפול: רזיסטיבי וקפסיטיבי, המאפשרים עירור חום שטחי או עמוק בהתאם לתכונות הרקמה. יצויין כי המכשיר מתאים גם למצבי הדמה והמטומה.

קרא עוד >

Globus Diacare 5000

מכשיר נישא לטיפול דיאתרמי תוצרת חברת Globus איטליה. המכשיר פועל בשיטת Tecar-Therapy לעירור אנרגית חום ברקמה המטופלת. מוד רזיסטיבי ומוד קפסיטיבי מאפשרים התאמה לרקמות בעלות התנגדות שונה למעבר חום (למשל עצם או שריר).

קרא עוד >

סט כלים - FASCIA

שילוב טכנולוגית TECAR DiaCaRe עם טכניקות ניוד רקמות רכות (IASTM)

קרא עוד >