ערסלי Horizontal LiftingTurning

סדרת עסרלים המיועדת להעברה בשכיבה ולמיקום מחדש של מטופל שוכב ע"י סיבובו. כלל הערסלים ואמצעי העזר מייצרים עבור המטפל אפשרות להזזת מטופל ללא מאמץ ובמינימום סיכון.

  • SAFEHANDLINGSHEET- להעברה אופקית ומיקום מחדש באמתעות שתי לולאות
  • STRETCHERSLING- להעברה בתנוחה אופקית, תפס רב לולאות
  • TOPSHEET- לסיבוב המטופל על מיטתו ללא מאמץ
  • TURNINGSLING- לשימוש פר משתמש לזמן קצר
04-8411003
04-8411137
,המעפילים 27, א.ת עיר גנים .ת.ד 413, קרית אתא
Skip to content