Blade- Skating Treadmill

טרדמיל ייחודי ללמידה ופיתוח תנועות רוחביות, מצולבות ורצופות. המכשיר פותח במיוחד לאימוני החלקה ואף מתאים לאתלטים המבקשים לשפר ביצועים וסיבולת. יתרון בולט בעצם האפשרות לתקן לקויות בעבודה באמצעות מעקב מקרוב של צוות האימון.
  • מאפשר תרגול תנועות מצולבות והחקה לאחור
  • מדמה החלקה לעבר פינה
  • מאפר החלקה למרחק או זמן קבוע מדוייקים
  • הטייה חיובית או שלילית לצבירת מהירות או תרגול כוח
  • מד מהירות, מרחק וזמן מובנה
  • רוחבXאורךXגובה: 140X244X292 בס”מ
תמונה של Blade- Skating Treadmill
04-8411003
04-8411137
HaMa'apilim 27, E.T. Ir Ganim, PO Box 413, Kiryat Ata
Skip to content