ריהוט רפואי

מיטות טיפול נמרץ / מוגבר
מיטות טיפול נמרץ / מוגבר
מיטות אשפוז, סיעוד ולידה
מיטות אשפוז, סיעוד ולידה
אלונקות רפואיות
אלונקות רפואיות
שולחנות ניתוח
שולחנות ניתוח
כבדי משקל
כבדי משקל
כורסאות וריהוט כללי
כורסאות וריהוט כללי
עגלות רפואיות
עגלות רפואיות
מיטות בדיקה וכיסאות פעולה
מיטות בדיקה וכיסאות פעולה