Eroject

Eroject מבית Medicel, שוויץ, הינו בורג מתכלה המיועד לפרוצדורות single-handed. Eroject מאפשר הזרקה נוחה של עדשות One-Piece IOL תוך יצירת חתך מינימלי. מתאים להזרקה הידרופילית או הידרופובית ומאפשר טעינה קדמית או אחורית.

  • חד פעמי
  • single handed
  • הזרקה הידרופילית והידרופובית
  • טעינה קדמית או אחורית