Accuject

Medicel Accuject הינו מזרק המיועד לפרוצדורות קטרקט. המזרק מתאים למרבית עדשות IOL-בחלק אחד ושלושה חלקים וזאת באמצעות חתך מינימום 1.6 בלבד! מערכת ההזרקה זמינה במבחר גדלים עד 3 מ"מ ובמנגנוני הזרקה בהברגה או בדחיפה עם טיפ סיליקוני או קשיח.

  • מחסנית 1.6 מ"מ בלבד! עד 3 מ"מ
  • סיליקוני למיקום נוח של העדשה
  • טיפ גמיש או קשיח
  • הזרקה בדחיפה או בהברגה