Globus Diacare 7000

מכשיר לטיפול דיאתרמי תוצרת חברת Globus, איטליה. המכשיר מעורר יצירת אנרגיה תרמית ברקמה וע"י כך רגנרציה והתחדשות. בעל שני מודים לטיפול: רזיסטיבי וקפסיטיבי, המאפשרים עירור חום שטחי או עמוק בהתאם לתכונות הרקמה. יצויין כי המכשיר מתאים גם למצבי הדמה והמטומה.

מכשיר ה-Diacare 7000 הינו מכשיר הדגל בתחום ה-TECAR.

  • מסך מגע
  • תוכניות מובנות
  • תכנית טיפול מגדרית
  • אטלס
  • תמונות מנחות טיפול
  • יצירה ואחסון של טיפולים
  • בורר תדר שידור המאפשר בחירת עומק עבודה
  • חימום לעידוד ספיגת קרם/תרופה
  • עירור פולסטילי לבקרת חום
04-8411003
04-8411137
,המעפילים 27, א.ת עיר גנים .ת.ד 413, קרית אתא
Skip to content