תומך הולכה LokoHelp

מתקן אלקטרו-מכאני לרכישת כישורי הליכה נכונים, תוך בקרת תנועה מתקדמת המאפשרת למטפל להתמקד במאפייני ביצוע אחרים. במכישר מאפשר הסרת משקל מהנבדק. שיטת "End Effected" נועדה ליצר רציפות בהליכה תוך עבודה אקטיבית של המשתמש.

  • מנגנון End Effector הדרוש אקטיביות מצד המתמש על מנת לייצר דפוס הליכה נכון
  • בקרת יציבות מכאנית- תאפשר תנועת אגן ההכרחית לקיום הליכה טבעית
  • נגישות גבוהה- מבנה המכשיר מאפשר למטפל להוסיף תומכים באם עולה הצורך, כמו תמיכת ברכיים
  • מזרז זמן החלמה
  • הכנה קצרה מאוד לקראת אימון
  • מענה על הצורך במחיר אטרקטיבי
  • המערכת תפחית מהעומס על הצוות המטפל ותאפשר טיפול איכותי יותר, תוך צפייה ועידוד המטופל
04-8411003
04-8411137
,המעפילים 27, א.ת עיר גנים .ת.ד 413, קרית אתא
Skip to content