ריהוט רפואי

ריהוט רפואי

  • מיטות טיפול נמרץ
  • מיטות אשפוז וסיעוד
  • אלונקות רפואיות
  • כורסא סיעודית
  • מיטות בדיקה וכיסאות פעולה
  • מנורות בדיקה
  • עגלות רפואיות
  • ריהוט משלים
04-8411003
04-8411137
,המעפילים 27, א.ת עיר גנים .ת.ד 413, קרית אתא
Skip to content